Природни забележителности

Камчия – резерват

Разстояние от къмпинг Шкорпиловци – 6 км по плажа

Резерватът обхваща долното поречие на река Камчия. Тук се намира най-голямата вековна крайречна гора в България, наречена Лонгоз, обявена за природен резерват през 1951 г., a от 1977 е включен в световната мрежа от биосферни резервати на ЮНЕСКО за опазване на най-представителните екосистеми на планетата. В резерват „Камчия” се срещат 245 вида висши растения, 26 вида дребни бозайници, 39 вида риби. В района са установени 258 вида птици, което представлява около 66% от видовото многообразие в България. Оттук минава и миграционният път на прелетните птици – Via Pontica.

Истинско приключение е разходката с лодка, между гъстите лиани на места оформили зелени тунели над реката. Разходката започва от пристана на реката, по течението й и продължава по цялата й дължина.

 

Черния нос

Разстояние от къмпинг Шкорпиловци – 3,5 км по плажа

Намира се в най-южната точка на плаж Шкорпиловци, на около 3,5 км от устието на Фандъклийска река.  Извисява се на 80 м. и е най-северната точка на Стара планина при допира й с Черно море. Пред носа има верига от подводни камъни и скали, образуващи риф с дължина около 400 м, ориентиран запад-изток. На това място са потънали няколко големи кораба. От тях по дъното има доста отломки. Минималните дълбочини варират от 1 до 6,6 м. В миналото носът се е вдавал много повече навътре в морето, в сравнение с днешно време, което е създавало предпоставка за образуването на пристанище. Такова пристанище е открито от археолозите южно от носа.

 

Побитите камъни

Разстояние от къмпинг Шкорпиловци – 60 км

Природната забележителност представлява ансамбъл от каменни колони, високи до 10 м, кухи или плътни цилиндри, пресечени конуси, различни по форма и големина скални блокове и множество каменни късове, разпилени по целия комплекс.  От хилядолетия природата извайва каменните късове, за да ги превърне във впечатляващи скулптури, наподобяващи хора, животни, чудовища, митични същества. „Каменните стражи”, „Камилата”, „Трона”, „Каменната гора” са имената само на част от тези природни пластики.

Най-известният и атрактивен за туристите е ансамбълът „Дикилиташка група”. Намира се на около 18 км западно от гр. Варна и е лесно достъпен по шосе Е70.